Plankursus - hvad er det?

Plankursus - hvad er det?

Uge 42: (efterårsferien): PLAN kurser for tropsspejdere / seniorkurser for seniorspejdere

PLAN kurserne er et centralt element i DDS uddannelse. Tropsspejderne får via en fantasiramme og en lang række aktiviteter nogle værdifulde ”værktøjer”.

Værktøjerne gør dem blandt andet i stand til forstå og udnytte styrken i at arbejde sammen som en patrulje – og være med til at planlægge og gennemføre aktiviteter for sig selv – og andre. Med andre ord … centrale elementer i spejderideen.

DDS er på organisationsniveau ansvarlig for PLAN kurserne, men de er alle planlagt og gennemført af frivillige ledere og seniorer i Det Danske Spejderkorps. De forskellige teams består af typisk af en række erfarne(!) frivillige i begyndelsen af 20erne.

Teamsene laver typisk PLAN kurser over en lang årrække, men der suppleres løbende op med friske kræfter,således at der foregår en naturligt udskiftning og intern uddannelse af vejlederne i teamsene.

Opfordring...
Hvis det kan flettes ind familiekalenderen, så kan vi kun kraftigt opfordre til, at spejderne tager afsted på PLAN kursus... og ikke kun en gang, men flere gange...
Plankurserne er gradueret, således at der bygges på færdighederne gang på gang... og man kan sagtens deltage på PLAN 2, hvis man har alderen til det, selv om man missede PLAN 1...

De gør en forskel...og spejderne lærer, at de rent faktisk kan meget end de måske lige går og tror... (og måske også deres forældre ;-).

Hvordan...
Spejderen tager afsted "alene" og ikke som en del af sin normale patrulje. Det kan måske virke lidt uoverskueligt, hvis 1. prioriteten er et kursus i Dronninglund i Nordjylland... men spejderne er i gode hænder... På hvert kursus er der cirka 100 deltagere, og alle deltagere modtager deltagerlister med kontaktoplysninger på forhånd. 

Spejderne opfordres til at tage kontakt til de øvrige deltagere i "nærområdet" og lave aftaler om at følges allerede i IC toget fra København, Roskilde, Ringsted eller, hvor turen nu går fra... til destinationen. Så de er i hinandens gode hænder og kan stå af samme på den aftalte station, hvor kursusteamet venter på dem.

Tilmelding/betaling
Invitationerne til PLAN kurserne bliver uddelt før sommerferien, og spejderen skal have besluttet sig for sine 3 prioriteter omkring 1. september, hvor der er endelig tilmelding.  Egenbetalingen er ca. 1.000 kr. - uanset hvor i landet spejderen tager hen - gruppen betaler transporten så længe, at vi modtager en kopi af spejderens kursusbevis.