DDS Formål og idegrundlag

DDS Formål og idegrundlag

Formål
Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne og selvstændige mennesker, der er villige til at påtage sig en medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.

Idegrundlag
Det Danske Spejderkorps er en frivillig, ikke-partipolitisk opdragende bevægelse af børn og unge vejledt af voksne

Korpset er åbent for alle uden hensyn til oprindelse, race eller tro.

Korpset arbejder i overensstemmelse med et formål, nogle principper og en metode. 

Spejderloven
Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for:

- at finde sin egen tro og have respekt for andres 
- at værne om naturen 
- at være en god kammerat 
- at være hensynsfuld og hjælpe andre 
- at være til at stole på 
- at høre andres meninger og danne sine egne 
- at tage medansvar i familie og samfund