Adventure spejd...

Adventure spejd...

Måske har I hørt ordet "Adventurespejd" nævnt, men har ikke helt styr på, hvad det dækker over?

Adventurespejd er ikke kun for de få... det er for alle.. også aldersgrupper idet vi selv er med til at sætte rammerne og definere, hvad Adventurespejd er.....
Adventurespejd er i sig selv ikke noget nyt som sådan... nogen vil måske hævde, at Det Danske Spejderkorps har forsøgt at "børste lidt støv af" og har opfundet et nyt begreb for allerede eksisterende aktiviteter...

Hvad er adventurespejd?

For minierne (1- 3 klasse), så er det måske at tage ud og sove i biviuak ude i skoven sammen med lederne i stedet for at sove i hytte... og lytte til skovens lyde om natten eller...

For juniorerne kan det måske være at tage på vinterhike og overnatte i shelter...

For troppen kan det være at blive sat overfor en række praktiske udfordringer, der styrker deres forståelse for

styrken/mulighederne i patruljesamarbejdet og i øvrigt deres egen evner...

Og nej det behøves ikke at handle om, at man er i stand at klatre 50 meter op i et højt træ eller gå 50 kilometer...

Det kan være noget så enkelt som at koge et æg, når man kun får udleveret en håndfuld brænde, tændstikker, et stykke papir, nål og tråd... Og det kan i øvrigt sagtens lade sig gøre, hvis man arbejder sammen :)

Er det det?

Både og... for vi kan selvfølgelig ikke koge æg eller sove i biviuak hele tiden...:)

Ovenstående er kun enkeltstående eksempler på aktiviteter under Adventure spejd rammerne.

Mulighederne er mange... Specielt for troppen... hvad enten tropsspejderne tager på patruljetur og ønsker at udfordre sig selv ved at gå 10 kilometer baglæns... eller om de ønsker at blive sat af midt i en skov og finde hjem igen... eller...

Har de mod på endnu mere, så organiseres, der en lang række adventure spejd løb rundt om i landet, som de kan vælge at deltage i, hvis de har mod på mere...

Men det kræver, at de har forståelse for, at patruljen gør dem stærk .. for en adventurespejd aktivitet er først vel gennemført, når man har gennemført som hel patrulje ... Man gennemfører ikke ved at “glemme” to mand ude i skoven.


At deltage i adventurespejdløb kræver, at spejderne selv har lysten til at tage udfordringen op for de vil blive udfordret, når de står ved en post kl. xx.xx... men hvis de grundlæggende færdigheder er i orden, så er spejderne allerede et meget langt stykke af vejen...

En del af det er selvfølgelig at klare de fysiske udfordringer, hvorfor troppen også vil få mulighed for at tage på lidt længere vandreture for at have prøvet det inden eventuel deltagelse i et adventurespejdløb.

Det er dog vigtigt for os at understrege, at det på ingen måde er et krav / en forudsætning for at være tropsspejder i Radulf, at man har lyst til deltage i adventurespejdløb. Vi håber selvfølgelig, at spejderne tør tage udfordringen op.

Men uanset om spejderne vælger at deltage i Adventurespejdløbene eller ej, så får de en række vigtige redskaber og værktøjer, som de vil kunne udnytte fremover...

Det kan måske virke meget teoretisk, men det er det ikke... For det er det, som vi arbejder med hver onsdag i alle grene... på forskellig vis fra gang til gang uanset om man er mini, junior eller tropsspejder, så er patruljearbejdet et meget vigtigt grundelement i Det Danske Spejderkorps.


Patruljearbejdet

Patruljearbejdet udvikler sig som spejderne udvikler sig... I minigrenen er det måske at give en patrulje ansvaret for at lave aftensmaden sammen med en leder på en minitur. I juniorgrenen kan det være, at spejderne selv er med til at bestemme og planlægge, hvad de gerne vil have at spise... inklusive at købe tingene ind sammen med lederne...

En patrulje i troppen vil typisk have hele ansvaret på egen hånd for deres mad, hvis de tager på tur...

Med andre ord ansvaret bliver større som spejderne bliver ældre... Ovenstående er kun et eksempel... Grundlæggende får spejderne mere indflydelse og ansvar for egne aktiviteter, som de bliver ældre... Målet er, at tropsspejderne kan planlægge og gennemføre egne patruljemøder med hjælp og vejledning fra tropslederne, når patruljen har behov for det...

Tropslederne vejleder spejderne løbende og tilskynder dem til at tage på kurser eksempelvis påskekursus på Egemosen og PLAN kurser i efterårsferien.

Og husk... bare fordi, at børn/unge kan dobbelt så meget, som de selv tror... og 10 gange så meget, som deres forældre tror Wink, så er det IKKE ensbetydende med, at vi vil udsætte dem for noget, som vi ikke vil udsætte os selv for, hvis vi var i deres situation.

Hvis I vil vide mere, så kom endelig og spørg os...

Vores aktiviteter tager udgangspunkt i…

DDS FORMÅL OG IDEGRUNDLAG

Formål

Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne og selvstændige mennesker, der er villige til at påtage sig en medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.

Idegrundlag

Det Danske Spejderkorps er en frivillig, ikkepartipolitisk opdragende bevægelse af børn og unge vejledt af voksne

Korpset er åbent for alle uden hensyn til oprindelse, race eller tro.

Korpset arbejder i overensstemmelse med et formål, nogle principper og en metode.

Spejderloven

Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for: 

at finde sin egen tro og have respekt for andres

at værne om naturen

at være en god kammerat

at være hensynsfuld og hjælpe andre

at være til at stole på

at høre andres meninger og danne sine egne

at tage medansvar i familie og samfund